ForsideProdukter og priserAnvendelseTeknologiTrænereHistorieSupport og FAQKontakt os

Brugermanualer:


 Manual SRM 5

 Manual SRM 6

 Manual SRM 7

 Manual SRM 8

 

 

 SRM software:

 Download til PC/Mac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(til toppen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(til toppen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(til toppen)

ANVENDELSE AF SRM (denne side er skrevet til PowerControl 7)

Har du den nye PowerControl 8: se t.v. "Manual SRM 8".
Når du har modtaget din nye SRM, skal den først monteres på cyklen, og de trådløse komponenter skal 'paires' med PowerControlen, før signalerne kan opfanges.

 

Montering af SRM på cyklen

 

Du starter med at montere kadencemagneten under krankboksen. Du afmonterer først skruen til kabelholderen og løsner begge gearkabler. Skub kadencemagneten ind under kabelholderen og saml det igen.

Monter dernæst speed sensoren på forgaflen (ANT+), hvis den ikke allerede er monteret i stikakslen (Suunto). Monter magneten på en eger i forhjulet, så afstanden er mellem 2 og 5 mm. Kør hjulet rundt, og lyt til speed sensoren. Den skal tikke svagt, hver gang magneten passerer forbi.

Monter styrholderen på højre side af frempinden.

Dernæst monteres kranken på cyklen. Afstanden mellem PowerMeteret og kadencemagneten skal være 3-5 mm.

Nu er din SRM monteret på cyklen. Dernæst skal du gøre PowerControlen klar til modtagelse af signalerne. Tryk først på MODE-knappen for at komme ud af "Sleep" mode.

 

'Paire' PowerControlen (eksempel PC7)

For at du ikke skal opfange signalerne fra andre ryttere i feltet, er de trådløse signaler kodet. PowerControlen skal først lære disse koder at kende. Det gør du ved ar 'paire' den. Hold PRO inde i 3 sekunder. Så står der "PAIR" og "power". Kør kranken rundt et par gange, så den begynder at udsende svingninger. Tryk på SET, hvorefter PowerControlen søger. Efter få sekunder finder den kranken (Hz) og så skriver den "Found" og krankens serienummer. Tryk MODE for at bekræfte det er PowerMeteret.

Tryk igen MODE for at søge pulsen. Så skriver den "PAIR", "Heartrate" og "Suunto" (hvis du bruger et ANT+ pulsbælte, trykker du på MODE). Tryk på SET, hvorefter den søger signalet fra din pulsrem. (Bemærk: hvis den ikke kan finde pulsen, hjælper det, at fugte pulsbæltet med vand). Når den skriver "Found", trykker du MODE for at bekræfte.

Tryk igen MODE for at søge efter signalet fra speed sensoren. Kør forhjulet rundt, for at sikre speed sensoren afsender signal. Nu står der "PAIR" og "speed" og "Suunto" / "ANT+" (skift mellem ANT+ og Suunto ved at trykke på MODE). Når den skriver "Found" og serienummeret på din speed sensor, trykker du MODE for at bekræfte.

NB! Hvis du har brug for at paire ude ved cykelløb, så kør 100 meter væk fra de andre ryttere, for ellers kan det være deres SRM du opfanger.

 

Indstil Zero Offset

Nu skal PowerControlen kende den nulværdi, som kranken sender ud, når den er i hvile (se Zero Offset og 'slope' her). Kør først pedalarmene rundt et par gange og lad den dernæst hvile. Tryk MODE + SET samtidig. Så står der "Zero Offset", "Auto" og to tal på skærmen. Det øverste tal ændrer sig, og når det er stabiliseret, trykker du på SET, hvorefter de to tal bliver ens. Du har nu angivet det nye Zero Offset. Tallet ændrer sig lidt hele tiden efter temperatur/fugtighed/tryk mm, så mange ryttere vælger at indstille Zero Offset hver gang, de starter træningen.
Bemærk: På en PowerControl 7 justeres Zero Offset automatisk hver gang, du holder frihjul i mere end 5 sekunder.

 

Indstil højden

Når du er inde i Zero Offset, kommer du videre til højden ved at trykke MODE. Du kender sikkert højden, hvor du befinder dig. Brug PRO (op) eller SET (ned) for at indstille højden helt rigtigt. Tjek højden med jævne mellemrum.

 

Indstil ur og dato

Tryk på SET i 3 sekunder. Så kommer du ind under uret, hvor du kan stille på klokken og datoen ved at trykke PRO (op) eller SET (ned).

 

Tjek batteritiden

Du kan se hvor meget strøm, der er tilbage i din PowerControl. Så ved du også om den trænger til opladning. Tryk på PRO og MODE samtidig. Nu står der hvor mange Volt, der er tilbage på batteriet. "V 4.00" er total opladet, mens "V 3.60" betyder strømmen snart går ud på displayet. Der vises samtidig et antal cirkler (max 6), som afbilder grafisk, hvor meget strøm der er tilbage.

Hvis du trykker på MODE, kommer du videre ind i en menu, hvor du kan se dine totale træningskilometer, totale træningstimer og totale energiforbrug (MJ).

 

Hjuldiameter

Kontroller imellem et par kilometermærker på vejen, om distancen er korrekt. Hvis den ikke er det, er hastigheden heller ikke ukorrekt. Så skal du ændre hjulets diameter:

Tryk på SET i 3 sekunder. Tryk herefter MODE 7 gange. Så er du inde under hjulets diameter, som på forhånd er indstillet til "Circ 2095". Det betyder, at omkredsen som standard er sat til 2095 mm. Det passer til et åbent 700C racerdæk. Du ændrer diameteren ved at trykke PRO (op) eller SET (ned).

 

Måle-intervallet

Du kan selv bestemme, hvor tit PowerControlen skal opdatere dine watt. Her skal angives et tal mellem 0,5 sek og 5 sek. Det gør du ved at fortsætte med at trykke MODE efter hjuldiameteren.

• 0,5 sek = 65 timer i hukommelsen.

• 1,0 sek = 130 timer i hukommelsen.

• 5 sek = 655 timer i hukommelsen.

Mange vælger "1 sek", så de hurtigt kan følge ændringer i wattene.

 

Real-, gennemsnits- og maxdata

Når du træner, vil din PowerControl vise dine øjeblikkelige data (realtid). Den kan også vise gennemsnitstallene på hele turen (mediumpuls, -watt, mm.), hvis du trykker på MODE. Hvis du trykker igen på MODE kommer Max-værdierne frem. 

 

Intervaller

Under en træningstur kan du måle et interval, hvis du trykker på SET-knappen. Så starter et 'lokalur' fra 0. Når intervallet er slut, trykker du igen på SET. Nu vises gennemsnits-watt, - puls, -fart, mm for intervallet. Du kan også se Max-værdierne ved at trykke på MODE.
Du kan se tallene fra tidligere intervaller ved at trykke PRO og dernæst MODE.

 

Installer software

Du kan installere SRM's software på din computer ved at installere den medfølgede CD (eller download filerne øverst til venstre på denne side).

                

Hvis du er begynder, med en PowerControl 6 eller 7, skal du vælge "Standard" installationen. Når du efter endt installation vælger "Kør", åbnes programmet med følgende skærmbillede:

 

 

 

 

 

Når du forbinder din PowerControl 7 med computeren via USB ledningen, dukker "PC 7" op i feltet (hvis du har en ældre software, vil programmet automatisk installere "Flash Firmware"). Computer og PowerControl kommunikerer nu sammen, og du kan ændre på en masse ting.

Setup knappen anvendes når du vil ændre på standard indstillingerne (fx slope, hjuldiameter, måle-intervallet,..)

Du downloader træningsfilerne ved at trykke på Download-knappen. Bemærk: dataene slettes automatisk fra PowerControlen, når de downloades til computeren.

På computeren har du talrige muligheder for at analysere dine SRM-filer. Du kan fx inddele dagens træning i lokale intervaller, og se, hvad dine gennemsnitsdata har været i intervallerne. Se her for en mere detaljeret gennemgang af mulighederne i SRM softwaren (engelsk version). Mange professionelle cykelryttere køber også softwareprogrammet "Training Peaks" (koster ca. 100 dollars ved download fra nettet). Kombineres SRM's egen software med Training Peaks, har man det ypperste til træningsanalyse.

SRM analyse:

Rui Costa vinder 16. etape i Tour de France 2013